SPLOŠNI POGOJI PRODAJE IN DOSTAVE BLAGA

 • Dostavo blaga in ostale storitve vršimo po »Splošnih pogojih prodaje in dostave blaga«, če to v posebnih določilih ni določeno drugače.
 • Reklamacije zaradi domnevno neizvedene ali nepopolne dostave blaga se morajo pisno podati najkasneje v roku 7 dni po prejemu dobavnice. Če stranka ne prejme dobavnice, je rok za oddajo reklamacije odvisen od prejema računa. Stranki se zaradi kršitve te dolžnosti ne odvzame pravica do zagotovljene garancije, je pa v takšnem primeru odškodninsko odgovorna.
 • Pridržujemo si pravico do lastništva blaga, dokler računi niso v celoti poravnani.
 • Pri obračunu tekočega računa je obrestna mera 12% letno pri četrtletnih obračunih, če ni dogovor drugačen.
 • Pri obračunih, ki niso opravljeni preko tekočega računa, smo upravičeni pri zamujenem plačilu stranke, ki je podjetje, obračunati obresti in obrestne obresti v obrestni meri 12% letno pri četrtletnih obračunih, če ni dogovor drugačen.
 • Pri spremembah na finančnega trga in trga kapitala, ki direktno vplivajo na posojilno obrestno mero, si pridržujemo pravico do prilagoditve obrestne mere (ne velja za privatna poslovanja).
 • Za privatna poslovanja veljajo zakoniti splošni pogoji garancije, v vseh ostalih primerih velja sledeče:
 • Pravica do zahtevka uveljavljanja garancije je upravičena le v primeru, če stranka nemudoma pisno poda prijavo o pomanjkljivostih. Uveljavljanje pomanjkljivosti pri premičninah zastara po 6 mesecih, pri nepremičninah pa po 1 letih po prijavi. Popravilo ali menjava blaga mora biti izvedena v navedenem roku. S tem se izniči zahtevek za prekinitev pogodbe ali zahtevek za znižanje cen.
 • Pri zamudninah plačil smo upravičeni do sporazumnega odstopa od podaljšanja celotne pogodbe ali delne pogodbe. V takšnem primeru smo upravičeni do razlike od pristojbine v višini 10% od cene vsake dobave oz. storitve, glede na prekinjeno dobavo oz. storitev. Upravičeni smo do uveljavitve škode, ki je pri tem nastala.
 • Jamstvo:
Pri privatnem poslovanju je naše jamstvo izključeno pri poškodbah blaga, nastalih zaradi malomarnosti. V vseh ostalih primerih je jamstvo za nastalo škodo, ki nastane pri dostavljenih izdelkih, omejeno, če škoda ni povzročena namenoma ali če je škoda povzročena zaradi malomarnosti.
 • Reklamacije, pojasnila ali pritožbe in ostale zahteve glede denarnih nadomestil se naslovijo na poslovodstvo.
 • Obdelava podatkov

Stranka se strinja, da bodo podatki pridobljeni pri poslovanju, omejeni na številko stranke, ime, naziv, poklic, panoga, naslov, podatki o cenah, podatki o dobičku, podatki o izdanih računoih, podatki o dobavah, statistični podatki v okviru Raiffeisen trgovina d.o.o., Unser Lagerhaus WHG, Bay Wa, in zveze za varovanje kreditov, uporabljeni za namene oglaševanja, primerjanje in bonitetno oceno poslovnih subjektov, bodo posredovani in obdelani. Stranka je brez vplivanja na obstoječo pogodbeno razmerje kadarkoli upravičena do pisnega preklica soglasja za prenos podatkov.

 • Raiffeisen trgovina d.o.o. se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in jih brez privolitve ne bo posredovalo tretji osebi oziroma jih ne bo uporabilo drugače kot izključno za zgoraj navedene namene, razen v primerih, ko bi te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo in v primeru, da obstaja sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika spletne strani.

================================================================================================

Informacije o obdelavi podatkov v skladu s 13. in 14. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) – prosti prevod

 

Zaščita podatkov

Zaščita vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembna. Vaše osebne podatke zato (na kratko »podatki«) obdelujemo izključno na podlagi zakonskih določb. Z izjavo o varstvu podatkov vas želimo izčrpno obvestiti o obdelavi vaših podatkov v našem podjetju ter zahtevkih in pravicah do varstva podatkov, do katerih ste upravičeni.

1. Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov in na koga se lahko obrnete? Odgovorni:

"RAIFFEISEN TRGOVINA d.o.o., Industrijska 6, 2230 Lenart)Tel .: +386 2 720 05 56, e-pošta: raiffeisen@siol.net 

2. Kateri podatki se obdelujejo in iz katerih virov prihajajo? Podatke, ki jih prejmemo od vas, obdelujemo v okviru ustanovitve podjetja in odnosa. Poleg tega obdelujemo podatke, ki smo jih zakonito prejeli od kreditnih agencij, združenj za zaščito upnikov, iz javno dostopnih virov (npr. Komercialni register, register združenj, zemljiška knjiga, mediji) ali iz skladišč in drugih podjetij, s katerimi imamo dolgoletno izraz poslovno razmerje. Osebni podatki vključujejo:Vaš glavni / kontaktni podatki, kot so:- kot zasebna stranka: ime in priimek, naslov, kontaktni podatki (elektronski naslov, telefonska številka, faks), datum rojstva, podatki iz predloženega dokazila o identiteti (kopija osebnega dokumenta), bančni podatki- Kot poslovna stranka: podjetje, številka trgovskega registra, številka DDV, številka podjetja, naslov, kontaktni podatki kontaktne osebe (e-poštni naslov, telefonska številka, faks), bančni podatki Poleg tega obdelujemo tudi naslednje druge osebne podatke:- informacije o vrsti in vsebini našega poslovnega odnosa, kot so podatki o pogodbah, podatki o naročilih, podatki o prodaji in prejemu, zgodovina kupcev in dobaviteljev, svetovalni dokumenti, podatki o vozilu,- informacije o vašem finančnem stanju (npr. Podatki o kreditni sposobnosti),- podatki o oglaševanju in prodaji,- podatki o dokumentaciji (npr. Protokoli posvetovanja), slikovni podatki,- informacije iz vaše elektronske komunikacije s skladiščem (npr. Naslov IP, prijavni podatki),- druge podatke, ki smo jih prejeli od vas v okviru našega poslovnega odnosa (npr. v razgovorih s strankami),- Podatki, ki jih samo skladišče ustvari iz glavnih / kontaktnih podatkov, pa tudi iz drugih podatkov, na primer s pomočjo povpraševanja strank in analiz potenciala kupca.   

3. Za katere namene in na kakšni pravni podlagi se obdelujejo podatki? Vaše podatke obdelujemo v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in avstrijskega zakona o varstvu podatkov v trenutni različici:

 • izpolniti (pred)pogodbene obveznosti (člen 6(1lit.b GDPR):Vaši podatki se obdelujejo za prodajo in distribucijo našega blaga in storitev, za nabavo in logistiko ter za vodenje in analizo strank. Podatki bodo obdelani zlasti med začetkom poslovanja in z vami.

• za izpolnjevanje pravnih obveznosti (člen 6(1lit.c GDPR):Obdelava vaših podatkov je potrebna za izpolnjevanje različnih pravnih obveznosti, e.B iz nemškega podjetniškega zakonika (UGB) ali zveznega davčnega zakonika (BAO), predpisov o pranju denarja, predpisov, specifičnih za izdelke, kot so AusgangsstoffVO, Zakon o kemikalijah.

• za zaščito legitimnih interesov (člen 6(1) lit.f GDPR):Zaradi uravnoteženja interesov lahko obdelava podatkov presega dejansko izpolnjevanje pogodbe, da se zaščitijo legitimni interesi nas ali tretjih oseb. V vsakem primeru se v naslednjih primerih obdelava podatkov opravi za zaščito legitimnih interesov:

- vpogled in izmenjavo podatkov s kreditnimi agencijami in združenji za zaščito upnikov za določitev podatkov o kreditni sposobnosti;

- Oglaševanje ali trženje - ukrepe za poslovno upravljanje in nadaljnji razvoj storitev in izdelkov;

- Ohraniti bazo podatkov skladiščnih strank (glej točko 4.3), da se izboljša storitev za stranke

- ukrepe za zaščito skladišča pred kršitvijo pogodbe ali nezakonitega ravnanja, e.B nadzorom dostopa, video nadzorom;

- v okviru pravnega postopka.

• v okviru vašega soglasja (člen 6(1lit.a DSGVO):

Če ste nam dali soglasje za obdelavo vaših podatkov, bo obdelava potekala le v skladu z nameni, določenimi v izjavi o soglasju in v obsegu, dogovorjenem v tem sporazumu. Dano soglasje se lahko kadar koli prekliče z učinkom za prihodnost, e.B. za pošiljanje našega glasila ali za posredovanje podatkov tretjim osebam. Prosimo, da se obrnete na naš elektronski naslov iz točke 1.

 

4. Kdo bo prejel moje podatke? 

4.1. Če naročimo obdelovalca, smo še vedno odgovorni za zaščito vaših podatkov. Vsi obdelovalci so pogodbeno zavezani, da vaše podatke obravnavajo zaupno in jih obdelujejo le v okviru opravljanja storitev. Obdelovalci, ki jih naročimo mi, prejmejo vaše podatke, če jih potrebujejo za izpolnitev svojih storitev. To so ponudniki IT-storitev, ki jih potrebujemo za delovanje in varnost našega informacijskega sistema, pa tudi oglaševalci in nagovorniki za lastne oglaševalske kampanje. 

4.2. Za namene oglaševanja / skrbi za stranke, povezane s podjetjem in skrbjo za stranke na področju hiše in vrta, tehnologije, kmetijstva, energetike, gradbenega materiala, bodo vaši podatki poslani vašim lastnim holdingom, RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft (RWA AG ), drugim z RWA, z vašim soglasjem AG s stalnimi poslovnimi odnosi s skladišči in holdingi RWA AG, BayWa AG in holdingi BayWa AG 

4.3. Vaši podatki bodo obdelani v bazi podatkov kupcev skladišča. Baza uporabnikov Lagerhaus podpira povečanje kakovosti podatkov obstoječih podatkov o strankah (odstranjevanje dvojnikov, premikani / umrli kazalci, popravek naslova) in omogoča obogatitev s podatki iz javnih virov. Ti podatki so na voljo skladiščem in podjetjem, ki sodelujejo v bazi podatkov kupcev skladišč (sodelujoča podjetja), in se lahko uporabljajo za personalizirane kampanje neposrednega trženja (npr. Glasila), za ciljno spletno trženje in osebno oblikovanje spletne trgovine. Preko baze podatkov o strankah v skladišču bi sodelujoča podjetja, ki oskrbujejo iste stranke, lahko uporabljala informacije o teh strankah v različnih organizacijah. Cilj tega pristopa je strankam vedno zagotoviti najnovejše in najpomembnejše informacije. Ta obdelava interesov kupcev predstavlja profiliranje v smislu 4. člena GDPR; avtomatizirano odločanje ne poteka.Shranjevanje podatkov o strankah je povezano s podjetjem in ločeno, pri čemer RWA AG deluje kot ponudnik storitev za posamezna sodelujoča podjetja. 

4.4. Če ponudba / prodaja poteka prek proizvajalčevih portalov, se podatki, ki ste jih navedli, obdelujejo neposredno na proizvajalčevem portalu. 

4.5. Za zaščito upnikov osnovne podatke in podatke o vašem finančnem stanju posredujemo kreditnim zavarovalnicam (trenutno Acredia Versicherung AG), združenjem za kreditno zavarovanje (trenutno KSV 1870 Information GmbH) in kreditnim agencijam (trenutno CRIF GmbH).

4.6. Če obstaja zakonska obveznost in so v okviru sodnega pregona lahko prejemniki vaših podatkov organi in sodišča ter zunanji revizorji. 

4.7. Poleg tega so lahko zavarovalnice, banke, kreditne agencije in ponudniki storitev prejemniki vaših podatkov za namen sklenitve in izpolnitve pogodbe. 

4.8. Za boljše razumevanje kategorij prejemnikov iz točke 4 glejte naslednjo povezavo www.raiffeisen-trgovina.si izbor posameznih podjetij.

 

5. Kako dolgo bodo shranjeni moji podatki? Vaše podatke obdelujemo do konca poslovnega razmerja ali do izteka veljavne garancije, garancije, zastaranja in zakonskih rokov hrambe (npr. Iz zakonika o podjetjih (UGB), zveznega davčnega zakonika (BAO)); poleg tega pa do konca morebitnih pravnih sporov, v katerih se podatki zahtevajo kot dokazilo.

 

  6. Katere pravice do varstva podatkov imam? Imate pravico do informacij, popravkov, izbrisa ali omejitve obdelave vaših shranjenih podatkov kadar koli, pravico do ugovora zoper obdelavo in pravico do prenosljivosti podatkov ter vložiti pritožbo v skladu z zahtevami po podatkih zakon o varstvu.

 6.1 Pravica do informacij:Od nas lahko zahtevate podatke, ali in v kolikšni meri obdelujemo vaše podatke. 

6.2 Pravica do popravka:Če obdelamo vaše podatke, ki so nepopolni ali napačni, lahko kadar koli zahtevate, da jih popravimo ali dopolnimo. 

6.3 pravica do izbrisa:Zahtevate lahko, da izbrišemo vaše podatke, če jih obdelujemo nezakonito ali če obdelava nesorazmerno posega v vaše zakonite interese zaščite. Upoštevajte, da obstajajo razlogi, ki preprečujejo takojšnje brisanje, na primer v primeru zakonsko urejenih zahtev glede hrambe.

6.4 Pravica do omejitve obdelave:Lahko zahtevate, da omejimo obdelavo vaših podatkov, če• Izpodbijate točnost podatkov za določeno časovno obdobje, ki nam omogoča preverjanje točnosti podatkov.• obdelava podatkov je nezakonita, vendar je zavrnete, da jo izbrišete in namesto tega zahtevate omejitev uporabe podatkov,• podatkov ne potrebujemo več za predvideni namen, vendar jih še vedno potrebujete za uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov oz• ste ugovarjali obdelavi podatkov.

6.5 Pravica do prenosljivosti podatkov:Lahko zahtevate, da vam podatke, ki ste nam jih posredovali, zagotovimo v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki in da jih lahko brez ovir posredujete drugi odgovorni osebi, pod pogojem, da• te podatke obdelujemo na podlagi preklicne privolitve, ki ste jo dali vi, ali za izpolnitev pogodbe med nami, in• ta obdelava se izvaja z uporabo avtomatiziranih postopkov. Če je to tehnično izvedljivo, lahko zahtevate, da vaše podatke posredujemo neposredno drugi odgovorni osebi. 

6.6 pravica do ugovora:Če vaše podatke obdelujemo iz zakonitega interesa, lahko kadar koli ugovarjate tej obdelavi podatkov iz razlogov, ki izhajajo iz vaše posebne situacije; to velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb. Nato ne bomo več obdelovali vaših podatkov, razen če bomo lahko dokazali tehtne legitimne razloge za obdelavo, ki odtehtajo vaše interese, pravice in svoboščine ali če obdelava služi za uveljavljanje, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar koli lahko brez obrazložitve ugovarjate obdelavi vaših podatkov za namene neposrednega oglaševanja. 

6.7 Pravica do vložitve pritožbe:Če menite, da pri obdelavi vaših podatkov kršimo avstrijsko ali evropsko zakonodajo o varstvu podatkov, vas prosimo, da nas kontaktirate, da bomo lahko pojasnili vsa vprašanja. Seveda imate tudi pravico, da se pritožite avstrijskemu organu za varstvo podatkov ali nadzornemu organu znotraj EU. 

7. S kom lahko uveljavljam te pravice? Če želite uveljaviti eno od zgornjih pravic proti nam, se obrnite na naš e-poštni naslov, naveden v točki 1. Če dvomite, lahko za potrditev vaše identitete zahtevamo dodatne podatke. To je namenjeno zaščiti vaših pravic in vaše zasebnosti. 

8. Ali sem dolžan posredovati podatke? Obdelava vaših podatkov je potrebna za sklenitev ali izpolnitev vaše pogodbe z nami. Če nam teh podatkov ne zagotovite, bomo običajno morali zavrniti sklenitev pogodbe ali izvršitev naročila ali pa obstoječe pogodbe ne bomo mogli več izvajati in jo bomo zato morali odpovedati. Vendar vam ni treba dati soglasja za obdelavo podatkov v zvezi s podatki, ki niso pomembni za izvedbo pogodbe ali ki jih zakon ne zahteva.  

9. Ali obstaja profiliranje? Profiliranje poteka na naši spletni strani glede na vaše vedenje s kliki. To profiliranje se uporablja za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje, ko obiščete našo spletno stran. Če vas na primer zanimajo predvsem proizvodi in vsebine, povezane s kmetijstvom, boste ob naslednjem obisku spletnega mesta preusmerjeni na vstopno stran ciljne skupine "Kmetijstvo". Poleg tega bodo predlagani posamezni strokovni članki ali ponudbe v zvezi z vašim brskanjem na naši spletni strani. Če ste na primer v naši spletni trgovini že kupili živalsko hrano ali ste si na naši spletni strani ogledali vsebino, ki se nanaša na hišne ljubljenčke, vam bomo na naši domači strani prikazali nove članke iz razdelka "Krma za živali". Za to uporabljamo piškotke. Če tega ne želite, lahko svoj brskalnik nastavite tako, da vas obvešča o nastavitvi piškotkov in to dovolite samo v posameznih primerih. Če so piškotki deaktivirani, bo funkcionalnost našega spletnega mesta morda omejena (glej oddelek 12.1).Kot del našega upravljanja odnosov s strankami poteka profiliranje na podlagi vašega nakupnega vedenja v naših poslovalnicah in razprav s strankami. V vseh teh primerih ni avtomatiziranega odločanja v smislu GDPR.

10. Ali se bodo osebni podatki prenesli v tretjo državo? Načeloma v tretjo državo ne posredujemo nobenih podatkov. V posameznih primerih se prenos izvede le na podlagi odločitve Evropske komisije o ustreznosti, standardnih pogodbenih klavzul, ustreznih jamstev ali vašega izrecnega soglasja. 

11. Podatki o aplikaciji Če nam pošljete svojo prijavo, bodo vaši prijavni podatki na voljo samo pooblaščenim in vključenim v postopek prijave. Podatki o vaši prijavi se bodo hranili največ dve leti, tudi zato, da vam lahko po potrebi ponudimo nadomestne položaje. 

12. Piškotki in orodja za sledenje 

12.1 PiškotkiNaše spletno mesto uporablja tako imenovane piškotke. To so majhne besedilne datoteke, ki se s pomočjo brskalnika shranijo v vašo napravo. Ne delajo škode. Piškotke uporabljamo, da je naša ponudba uporabniku prijazna. Nekateri piškotki ostanejo shranjeni v vaši napravi, dokler jih ne izbrišete. Omogočajo nam prepoznavanje vašega brskalnika ob naslednjem obisku.Če tega ne želite, lahko svoj brskalnik nastavite tako, da vas obvešča o nastavitvi piškotkov in to dovolite samo v posameznih primerih.Deaktiviranje piškotkov lahko omeji delovanje našega spletnega mesta. 

12.2 Orodja za sledenje in uporaba storitve Google AnalyticsNa naši spletni strani se s pomočjo analitičnih orodij zabeležijo splošne informacije o vedenju obiskovalcev pri uporabi. Sem spadajo na primer dostopne strani, dolžina bivanja, napotitvene strani in splošne informacije o vašem računalniškem sistemu, kot so operacijski sistem, ločljivost zaslona, ​​uporabljeni brskalnik itd. Vsi zbrani podatki se shranijo anonimno in jih ni mogoče dodeliti vaši osebi. Če se ne strinjate s tem anonimnim snemanjem vašega vedenja uporabe, ga lahko preprečite z deaktiviranjem piškotkov v brskalniku.To spletno mesto uporablja tudi Google Analytics, Googlovo storitev internetne analize. Google Analytics uporablja piškotke, ki omogočajo analizo vaše uporabe spletnega mesta.Informacije, ki jih ustvarijo piškotki o vaši uporabi tega spletnega mesta (vključno z vašim IP-naslovom), bodo Googlu posredovane in shranjene na strežnikih v ZDA. Google bo te podatke uporabil za oceno vaše uporabe spletnega mesta, za sestavljanje poročil o dejavnosti na spletnem mestu in za zagotavljanje drugih storitev v zvezi z dejavnostjo na spletnem mestu in uporabo interneta. Google lahko te podatke posreduje tudi tretjim osebam, če to zahteva zakon ali če tretje osebe te podatke obdelujejo v imenu Googla. Namestitve piškotkov lahko preprečite tako, da ustrezno nastavite programsko opremo brskalnika, vendar opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij te spletne strani. Z uporabo tega spletnega mesta soglašate z obdelavo podatkov, ki jih o vas zbira Google na zgoraj opisani način in za zgoraj navedeni namen.Obveščamo vas, da to spletno mesto uporablja Google Analytics izključno z uporabo deaktivacijskega dodatka "_anonymizeIp ()". Vaš naslov IP ni popolnoma shranjen. Identifikacija obiskovalca spletnega mesta je izključena.Lahko nasprotujete njegovi uporabi z namestitvijo dodatka za brskalnik za deaktiviranje storitve Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). To Googlu Analytics sporoča, da se nobene informacije o obisku spletnega mesta ne smejo posredovati storitvi Google Analytics. Brez vašega izrecnega soglasja ne bomo uporabljali orodij za sledenje, da bomo ostali neopaženi 

• zbiranje osebnih podatkov o vas,

• posredovati take podatke tretjim ponudnikom in tržnim platformam oz

• Povežite podatke s svojimi osebnimi podatki (ime, naslov itd.). 

2.3 Uporaba Googlove funkcije ponovnega trženja Na tej spletni strani uporabljamo Googlovo funkcijo ponovnega trženja. S to tehnologijo se z usmerjenim oglaševanjem na straneh Googlovega partnerskega omrežja znova nagovarjajo uporabniki, ki so že obiskali naše spletno mesto. V ta namen Google v vaš računalnik shrani piškotke, s katerimi je mogoče obisk spletnega mesta analizirati in nato uporabiti za ciljna priporočila izdelkov in oglaševanje na podlagi zanimanja. Uporabo piškotkov lahko izključite v oglaševalske namene. Če želite to narediti, pokličite upravitelja nastavitev za Google Ads (http://www.google.com/settings/ads), lahko pa tudi preprečite uporabo piškotkov s strani tretjih oseb, tako da odprete stran za deaktiviranje pobude za omrežno oglaševanje ( http://www.google.com/settings/ads). obiščite networkadvertising.org/managing/opt_out.asp). 

13. Uporaba družbene izmenjave Za funkcije skupne rabe v družabnih omrežjih ne uporabljamo vtičnikov iz ustreznih storitev socialnih medijev. Namesto tega nastavimo samo besedilno ali slikovno povezavo. Posledično se nobeni podatki, kot so vaš naslov IP, uporabljeni brskalnik, ločljivost zaslona, ​​dostop do spletnega mesta, datum in čas ne prenašajo v ustrezne storitve socialnih medijev. Take povezave so lahko videti tako: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//www.lagerhaus.at Če kliknete povezavo za skupno rabo v družabnem omrežju, ko ste prijavljeni v svoj račun v družabnih omrežjih, lahko vsebino naših strani delite v svojem profilu. To omogoča storitvi socialnih medijev, da vaš obisk našega spletnega mesta dodeli vašemu uporabniškemu računu. Opozarjamo, da kot ponudnik strani ne poznamo vsebine poslanih podatkov ali njihove uporabe s strani Facebooka. 

14. Glasilo Naročite se lahko na naše novice. Če ste se na našo spletno stran prijavili za glasilo (razen za registracijo strank v spletni trgovini), vam bomo poslali e-poštno sporočilo s povezavo za potrditev registracije. Naročnino na novice lahko kadar koli prekličete prek povezave neposredno v glasilu. Nato bomo vaše podatke takoj izbrisali z našega poštnega seznama za novice.


GOR