NJIVSKE POVRŠINE Trenutno je 29 izdelkov.

na stran
 • Mešanica za težja, vlažnejša tla Travno deteljna mešanica za 2-3 leta intenzivne rabe, na vlažnih njivskih površinah. Dobra prezimtev travne ruše, velik pridelek koncentrirana enegija so razlogi, da se odločimo za uporabo travno deteljne mešanice FUTTERPROFI KM.

 • Eno leto prezimna deteljno travna mešanica. Intenzivna deteljno travna mešanica, cenovno ugodna in primerna kot vmesni posevek.

 • Mešanica za osnovno setev ali dosejavanje na intenzivnih pridelovalnih površinah in vseh pridelovalnih pogojih. Uporaba mešanice GRÜNLANDPROFI NI je priporočljiva na površinah, kjer lahko pričakujemo 4 - 6 košenj na leto.

 • Intenzivna krmna mešanica za srednje težka tla. Večji delež ljuljk v intenzivni mešanici IM, pomeni več sladkorjev in posledično se ta zelena masa odlično silira. Rast je intenzivna , ruša hitro prekrije njivo.

 • Mešanica z lucerno na lažjih in sušnih do srednjih težkoih tleh. Na sušnih pridelovalnih območjih in površinah kjer je globoka podtalnica je primerna uporaba mešanice FUTTERPROFI LR, kajti vsebuje velik delež lucerne. Večji delež lucerne v mešanici FUTTERPROFI LR obogati beljakovinsko vrednost krme.

 • Deteljno travna mešanica za dobra in srednje težka tla. Prednosti mešanice dobra prezimitev, velik pridelek, odlična kakovost krme in preprečevanje erozije tal.

 • Travna mešanica za dosejevanje vreča: 10 kg

 • Za košno pašno rabo vreča: 10 kg

 • Za intenzivno košno rabo vreča: 10 kg

 • Enoletna prezimna DTM vreča: 10 kg

 • Za lažja tla vreča: 10 kg

 • Landsberška mešanica vreča: 10 kg

Prikazujem 1 - 12 od 29 izdelkov
GOR