SPLOŠNI POGOJI PRODAJE IN DOSTAVE BLAGA

 • Dostavo blaga in ostale storitve vršimo po »Splošnih pogojih prodaje in dostave blaga«, če to v posebnih določilih ni določeno drugače.
 • Reklamacije zaradi domnevno neizvedene ali nepopolne dostave blaga se morajo pisno podati najkasneje v roku 7 dni po prejemu dobavnice. Če stranka ne prejme dobavnice, je rok za oddajo reklamacije odvisen od prejema računa. Stranki se zaradi kršitve te dolžnosti ne odvzame pravica do zagotovljene garancije, je pa v takšnem primeru odškodninsko odgovorna.
 • Pridržujemo si pravico do lastništva blaga, dokler računi niso v celoti poravnani.
 • Pri obračunu tekočega računa je obrestna mera 12% letno pri četrtletnih obračunih, če ni dogovor drugačen.
 • Pri obračunih, ki niso opravljeni preko tekočega računa, smo upravičeni pri zamujenem plačilu stranke, ki je podjetje, obračunati obresti in obrestne obresti v obrestni meri 12% letno pri četrtletnih obračunih, če ni dogovor drugačen.
 • Pri spremembah na finančnega trga in trga kapitala, ki direktno vplivajo na posojilno obrestno mero, si pridržujemo pravico do prilagoditve obrestne mere (ne velja za privatna poslovanja).
 • Za privatna poslovanja veljajo zakoniti splošni pogoji garancije, v vseh ostalih primerih velja sledeče:
 • Pravica do zahtevka uveljavljanja garancije je upravičena le v primeru, če stranka nemudoma pisno poda prijavo o pomanjkljivostih. Uveljavljanje pomanjkljivosti pri premičninah zastara po 6 mesecih, pri nepremičninah pa po 1 letih po prijavi. Popravilo ali menjava blaga mora biti izvedena v navedenem roku. S tem se izniči zahtevek za prekinitev pogodbe ali zahtevek za znižanje cen.
 • Pri zamudninah plačil smo upravičeni do sporazumnega odstopa od podaljšanja celotne pogodbe ali delne pogodbe. V takšnem primeru smo upravičeni do razlike od pristojbine v višini 10% od cene vsake dobave oz. storitve, glede na prekinjeno dobavo oz. storitev. Upravičeni smo do uveljavitve škode, ki je pri tem nastala.
 • Jamstvo:
Pri privatnem poslovanju je naše jamstvo izključeno pri poškodbah blaga, nastalih zaradi malomarnosti. V vseh ostalih primerih je jamstvo za nastalo škodo, ki nastane pri dostavljenih izdelkih, omejeno, če škoda ni povzročena namenoma ali če je škoda povzročena zaradi malomarnosti.
 • Reklamacije, pojasnila ali pritožbe in ostale zahteve glede denarnih nadomestil se naslovijo na poslovodstvo.
 • Obdelava podatkov

Stranka se strinja, da bodo podatki pridobljeni pri poslovanju, omejeni na številko stranke, ime, naziv, poklic, panoga, naslov, podatki o cenah, podatki o dobičku, podatki o izdanih računoih, podatki o dobavah, statistični podatki v okviru Raiffeisen trgovina d.o.o., Unser Lagerhaus WHG, Bay Wa, in zveze za varovanje kreditov, uporabljeni za namene oglaševanja, primerjanje in bonitetno oceno poslovnih subjektov, bodo posredovani in obdelani. Stranka je brez vplivanja na obstoječo pogodbeno razmerje kadarkoli upravičena do pisnega preklica soglasja za prenos podatkov.

 • Raiffeisen trgovina d.o.o. se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in jih brez privolitve ne bo posredovalo tretji osebi oziroma jih ne bo uporabilo drugače kot izključno za zgoraj navedene namene, razen v primerih, ko bi te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo in v primeru, da obstaja sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika spletne strani.

GOR